top of page

Inschrijvingspagina

Deze pagina vraagt alle nodige info voor de inschrijving, inclusief medische gegevens. Invultijd: ±10 mins

Geselecteerde kamp:

Gegevens voogd

Gegevens kind

Gegevens huisarts

Verdere medische gegevens

Ontvangt u graag gerichte mails met info over ons komend aanbod?

Uw antwoord is opgeslagen! :)

Er liep iets fout... vulde u alle velden in?

Geeft u toestemming dat er tijdens de activiteit foto’s worden gemaakt en dat deze foto’s na de activiteit door Diggie VZW voor promotionele doeleinden mogen worden gebruikt op Facebook, Instagram, Flickr, Website, drukwerk en tijdens evenementen zoals het Diggiefeest of de Diggiequiz?
Duid de volgende activiteiten aan waar u kind mag deelnemen:

Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is:

rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind.
mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts.

Hierbij geeft naam ouder/voogd toelating dat zijn/haar kind naam kind deelneemt aan dit kamp georganiseerd door Diggie VZW. Vergeet ook niet de KIDS ID van uw kind mee te geven op kamp, zo kan er bij noodgevallen doeltreffend en efficiënt worden opgetreden door onze animatoren, en kan er kostbare tijd bespaard worden.

Belangrijk! Indien uw kind tijdens het kamp geneesmiddelen moet innemen, kan dit enkel mits voorlegging van een doktersbriefje. Dit voorschrift vermeldt duidelijk de naam van het geneesmiddel, de dosis, het tijdstip van inname en de handtekening van de dokter. Zorg hier dus op tijd voor! Indien dit niet het geval is, zijn wij en de begeleiding van het kamp wettelijk verboden om enige vorm van medicatie toe te dienen.

bottom of page