top of page
369641774_598768065759329_6754298933125563875_n.jpg

Uitgangspunten

Kernopdracht

Diggie wil een concreet alternatief aanbieden voor het maatschappelijk probleem van vervreemding. Diggie wil de verbondenheid met de eigen roots, natuur, omgeving, mensen en ruimere samenleving bevorderen.

Diggie wil een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn, waar bruggen worden gebouwd en banden worden gesmeed. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen zijn plaats kan vinden, ongeacht hun dromen, achtergrond, mogelijkheden of beperkingen.

Diggie is een dynamische organisatie, die de nieuwe tendensen in de samenleving volgt, maar ook trouw blijft aan eigen normen en waarden. Zo brengt Diggie veel politieke vraagstukken naar boven.

Kernwaarden

De maatschappij
Positief mens- en maatschappijbeeld: dit uiten we met een basishouding die diep verankerd is in alle facetten van de werking. Het gaat om onvoorwaardelijkheid, authenticiteit, kansen blijven geven, mensen waarderen om hun eigenheid, op maat werken, nuanceren en begrip opbrengen.

Kinderrechten en duurzaamheid: kinderen en jongeren hebben een belangrijke plaats in onze organisatie. We dragen hun rechten hoog in het vaandel en nemen waar ze in gedrang komen een signaalfunctie op.

Duurzaamheid: we beperken onze ecologische voetafdruk door milieubewuste en ecologische keuzes te maken. Ook streven we naar duurzame contacten, leveranciers, deelnemers en partners.


De deelnemers

Jeugdwerkorganisatie: via het jeugdwerk en het uitbaten van een jeugdverblijfcentrum kunnen kinderen deelnemen aan tal van activiteiten. We hebben bijzondere aandacht voor inclusie en werken drempelverlagend voor kwetsbare kinderen met/ of zonder beperking.

Volwassenen: we hebben een aanbod dag- en vrijetijdsbesteding. In het bijzonder personen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Ontmoeting: ongedwongen en spontane participatie van diverse groepen en personen maakt Diggie een uniek project.

Vrijwilligers: een organisatie voor en door vrijwilligers, ondersteund door een professioneel team.

Ervaringsleren: we bieden ruimte en vrijheid om met eigen ideeën en creativiteit aan de slag te gaan. Enthousiasme en gedrevenheid wordt enkel ondersteund en gestimuleerd.

Open bestuur: iedereen is welkom op onze vergaderingen en om het beleid mee vorm te geven.

Ontplooien: we geven kansen en ruimte om eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken. 


De plek

De boerderij: een authentieke vierkantshoeve in het hartje van de Vlaamse Ardennen.

De naam Diggie: een goed bewaard geheim waardoor iedereen er een eigen betekenis aan kan geven.

Geschiedenis

Diggie is ontstaan in 1974 door enkele gedreven jonge gezinnen. Een modern project om vervreemding met elkaar en natuur tegen te gaan. De boerderij zorgt voor de omkadering waarin deze kernwaarden kunnen ontstaan.

bottom of page